Rekomenduojama literatūra gimnazijos III klasei

 1. Balzakas .Tėvas Gorijo;
 2. Biliūnas. J. Liūdna pasaka;
 3. BiliūnasJ. Novelės ;
 4. Dantė. Pragaras;
 5. Donelaitis. Metai;
 6. Dostojevskis F. Nusikaltimas ir bausmė;
 7. Getė. Faustas;
 8. Krėvė. Skirgaila;
 9. Maironis Jaunoji Lietuva; 
 10. Maironis. Pavasario balsai;
 11. Mickevičius A. Vėlinės;
 12. Mykolaitis – Putinas. Tarp dviejų aušrų;
 13. Mykolaitis-Putinas. Altorių šešėly;
 14. Neoromantikų poezija (S.Nėris, Aistis, Brazdžionis);
 15. Savickis J. Novelės;
 16. Servantesas. Don Kichotas;
 17. Sofoklis. Antigonė;
 18. Šatrijos Ragana. Sename dvare;
 19. Šekspyras. Hamletas;
 20. Vaižgantas. Pragiedruliai ; apysakos Dėdės ir dėdienės ; Nebylys.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą