2016 m. vasario 11 d., ketvirtadienis

Lietuvos valstybės atkūrimo dienaŠaltinis http://www.straipsniai.lt/

"Praeities dvasia ir praeities aukos įgalino mus atkurti savo nepriklausomą valstybę, o tos praeities ir šių dienų junginys mus turi paskatinti Lietuvos ateitį kurti taip, kad ji būtų gaji, ištverminga ir atspari prieš visokius pavojus ir netikėtumus".

Prezidentas A. Smetona


Vilnius, 1918 m. vasario mėn.
Fot. A. Jurašaitis
Šaltinis LR Seimas

Lietuvos Valstybės Tarybos nariai, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai. 
Iš kairės į dešinę: sėdi Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Kazimieras Steponas Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; stovi Kazimieras Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą