2022 m. gegužės 25 d., trečiadienis

Integruota technologijų pamoka bibliotekoje "Maisto produktai ir maisto medžiagos"

Technologijų mokytoja  L. Bungardienė pasiūlė 7A ir 7B kl. mokiniams kitokią pamoką. Mokyklos bibliotekoje, padedami bibliotekininkės R. Sakalauskienės, pasitelkdami informacines technologijas ir  tradicinę literatūrą, mokiniai ieškojo informacijos apie maisto produktus ir juose esančias maistines medžiagas bei įdomesnių maisto ruošimo receptų. 

Bibliotekininkė R. Sakalauskienė

     

     
     

 Knygų paroda, skirta Vytautui V. Landsbergiui „Kas išgelbės pasaulį?“


 Vytauto V. Landsbergio kūryba skirta ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Ji gvildena kasdienes ir problemines situacijas per humoro prizmę, pilna fantazijos ir paslėptų pamokymų. Neišvengiama rašytojo kūrybos detalė - netiesioginis moralas, kuris paliekamas pačio skaitytojo apmąstymams.

Kviečiame aplankyti parodą, artimiau susipažinti su Vytauto V. Landsbergio kūryba ir suprasti "Kas išgelbės pasaulį?"

2022 m. gegužės 13 d., penktadienis

Naujos knygos bibliotekoje

 Kviečiame skaityti jau pamėgtos autorės Kate DiCamillo naują knygą "Luizianos kelias namo", mylimo ir populiaraus lietuvių rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus naują knygą "Žvaigždžių paukštis", ilgai ieškotų "Kukū" ir Pinokio nuotykių bei naują Ignės Zarambaitės knygą "Debesėlis".


 

2022 m. gegužės 12 d., ketvirtadienis

Spaudos atgavimo dienai skirta edukacinė programa „Daraktorinė (slaptoji) XIX a. mokykla“ mokyklos bibliotekoje (1 dalis)


  

Edukaciją vedė Lietuvos švietimo istorijos muziejaus edukatorė Daiva Žiurauskienė. Mokiniams teko persikūnyti į žandarą, pristavą, zakristijoną, knygnešius, pasijusti knygnešių vietoje, skaitant jų atsiminimus.
\

2022 m. gegužės 5 d., ketvirtadienis

Gegužės 7-ąją minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam lietuviui primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda plito, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių.


„Spaudos atgavimo diena turėtų būti antroji šventė po nepriklausomybės atgavimo.“
Domas Kaunas

Kviečiame aplankyti knygų parodą mokyklos bibliotekoje, susipažinti su spaudos draudimo laikotarpiu, paskaityti "graždanka" parašytą tekstą.