2021 m. lapkričio 24 d., trečiadienis

Pirmokai bibliotekoje


    Lapkričio 15 dieną 1g klasės mokiniai pirmą kartą lankėsi mokyklos bibliotekoje. Bibliotekininkės Onutė Kluodienė ir Rosita Sakalauskienė supažindino vaikus su bibliotekos lankymo ir elgesio taisyklėmis. Paaiškino, kokia tvarka sudėtos knygos lentynose, pademonstravo, kaip ir kur padėti peržiūrėtas knygeles. Parodė, kuriose lentynose yra pirmokams skirtos knygos.
     Pirmokėliai galėjo knygeles pavartyti, pasigrožėti jomis. Gerai skaitantys mokiniai pasiėmė knygeles skaityti namuose. Vaikams, kurie dar tik pradeda skaityti, atsirado motyvacija labiau pasitempti, kad galėtų naudotis mokyklos bibliotekos paslaugomis.
    Dėkojame Onutei Kluodienei ir Rositai Sakalauskienei už nuoširdų bendradarbiavimą.

Mokytoja Aldona Misiūnienė

 

2021 m. lapkričio 23 d., antradienis

Kuriame pasaką. Moksleivių autoriniai darbai

Svajonės pildosi

    Kartą gyveno akmenukas, kurį Baltijos jūra atplukdė į krantą. Mažylis buvo nedidelis, bet įžiūrėti įmanoma. Jo vardas buvo Rausvutis.
    Akmenukas jautėsi laimingas, bet ne per daug. Jis labai norėjo pamatyti švyturį ir į jį užlipti. Tačiau juk visi žino, kad akmenys neturi kojų ir lipti laiptais negali. Rausvutis galvojo apie švyturį. Vieną saulėtą rytą akmenukas nusprendė keliauti link jo. Mažylis žinojo, kad į švyturį neužlips, bet labai norėjo ten patekti. Rausvutis riedėjo ilgai, atiduodamas visas jėgas bandė kuo greičiau pasiekti savo tikslą. Akmenėlis labai pavargo, bet buvo verta. Jis žiūrėjo į švyturį ilgai ilgai ir labai norėjo ten užlipti. Vakare Rausvutį rado vienas berniukas. Jis pakėlė akmenuką ir ilgai laikė savo delne.
    Berniukas nusinešė mažylį į švyturį. Rausvutis jautėsi ne tik dėkingas vaikui, bet būdamas naujojo draugo rankose suprato, kad yra pats laimingiausias akmenukas pasaulyje.

Anelė Žukauskaitė 3 g klasė

 

Akmenukas Veidukas

    Vieną gražią vasaros dieną Palangos paplūdimyje žaidė vaikai, kurio krantus skalauja Baltijos jūra. Mergaitė vardu Rožė pririnko pilną kibirėlį akmenukų. Išsidėliojo akmenukus ant smėlio ir rinko jiems vardus.
    Kiekvieną akmenuką vartė ir įdėmiai juos apžiūrinėjo. Ji labai nustebo pamačiusi akmenuką panašų į veiduką. Jame buvo akyčių ir burnyčių įbrėžimai. Rožė akmenuką pavadino Akmenuku Veiduku. Mergaitė sumanė pastatyti smėlio pilį, kurios saugoti pastatė Akmenuką Veiduką.
    Kai atėjo metas keliauti namo, mergaitė paliko Akmenuką Veiduką, kurį netrukus rado kitas vaikas.

Viktorija Degutytė 3g klasė

 

Akmenukas Mažylis

   Gyveno kartą akmenukas Mažylis. Jis buvo mažas ir su skylutėmis. Akmenukas gyveno mažame, gražiame kaimelyje. Jis riedėdavo kūlversčiais po kaimą ir stebėdavo dirbančius žmones. Mažylis svajojo nuvykti į Paryžių. Jis norėjo užlipti į Eifelio bokštą.
    Akmenukas turėjo draugą paukštelį vardu Rio. Mažylis paprašė paukštelio nuskraidinti į jo svajonių šalį. Akmenukas atsisėdo ant Rio plunksnų ir nuskrido. Jie skrido viršum pievų, miškų, ežerų. Tolumoje pamatė Eifelio bokštą. Rio nutūpė ant pačios viršūnės. Paukštelis sučiulbėjo:
    - Niekada nenustok svajoti, tikėk, svajonės pildosi!

Vėjas Strasevičius 3 g klasė

 

Pieštukas ir drožtukas

    Pieštukas linksmai piešė, drožtukas drožė. Vieną gražią dieną drožtukui sudilo ašmenys. Pieštukas pasiūlė nueiti pas kalvį, kad jis nukaltų naujus. Drožtukas sutiko. Draugai nužygiavo pas kalvį ir klausia:
     -Kalvi, kalvi, gal galėtumėte nukalti drožtukui naujus ašmenis, kad jis galėtų drožti?
    - Galėčiau. Ateikit rytoj. Dabar turiu darbo, einu dirbti,- pasakė kalvis
    -Ačiū!- sušuko pieštukas ir drožtukas.
    Kitą dieną jie vėl atėjo pas kalvį. Kalvis jau buvo nukalęs naujus ašmenis. Drožtukas, atsidėkodamas meistrui, nudrožė visus jo pieštukus.
    Draugai grįžo namo. Pieštukas linksmai piešė savo piešinius, o drožtukas drožė.

Ugnius Beleckas 4f klasė

 

2021 m. lapkričio 11 d., ketvirtadienis

Trečiokų viešnagė mokyklos bibliotekoje    3c klasės mokiniams pamokos vyko netradicinėje aplinkoje - mokyklos bibliotekoje. Pamokoje ,,Paslaptingas A. Lindgren pasaulis" mokiniai susipažino ne tik su neapsakomai įdomia A. Lindgren kūryba, bet ir išgirdo šmaikščių istorijų apie rašytojos asmenybę. Mokiniai taip įdėmiai klausėsi pasakojimų, jog pasiryžo perskaityti kuo daugiau garsios švedų rašytojos knygelių.
    Kitoje pamokoje ,,Knygos kelias", mokiniai sužinojo, kaip keitėsi knyga nuo molio lentelių iki spausdintos knygos, susipažino su J. Gutenbergo spausdinimo presu ir išbandė to meto spaustuvininko darbą, dirbdami su virtualia spaustuve. Už įdomias pamokas esame dėkingi mokyklos bibliotekininkei Rositai Sakalauskienei.

3c klasės mokytoja Živilė Zieniuvienė

 

                                

Lietuvių kalbos pamokos netradicinėje aplinkoje
Šių dienų mokyklos biblioteka - kur kas daugiau nei knygų ar įvairių leidinių lobynas.Čia vyksta ir pamokos netradicinėje aplinkoje, ir įvairios interaktyvios veiklos. 5c ir 5d kl. mokiniai dalyvavo literatūros pamokoje "Paslaptingas A.Lindgren pasaulis". Bibliotekininkės įdomiai pristatė vienos žymiausių vaikų rašytojos vaikystę, kūrybinį kelią bei visuomeninę veiklą.Vaikams patiko klausytis nuotaikingų istorijų, kurios sugrąžino į perskaitytų knygų puslapius, leido prisiminti linksmuosius personažus ir paskatino perskaityti dar daugiau šios rašytojos knygų.
 
Lietuvių kalbos mokytoja N. Lengvinienė